Nyereményjáték Szabályzat

1. A szervező

Jelen szabályzat a Csokizzz.hu tulajdonosa, az Sz & L Kereskedőház Kft. (továbbiakban: Szervező) által kezelt Facebook oldalon futó nyereményjátékkal kapcsolatos rendelkezéseket tartalmazza. Szervező hivatalos Facebook oldala: https://www.facebook.com/Csokizzz
 
2. Résztvevők

A Játékban részt vehet minden olyan magánszemély, aki regisztrált Facebook profillal rendelkezik. Kivételt képeznek a Szervező cég tulajdonosának családtagjai és dolgozói. 

A Játékosok a Játékban való részvétellel elismerik, hogy megismerték a Játékkal kapcsolatos szabályzatot, és ráutaló magatartással feltétel nélkül elfogadják az abban foglaltakat. 

A Játékosnak jogában áll visszalépni a részvételtől, a Játék időtartamának lezárulta előtt, ezt e-mailben szükséges kérvényezni Szervezőnél, a kereskedelem@elit-csokolade.hu címen. 

A játék lebonyolítása, illetve az abban való részvétel a jelen Játékszabályzat szerint történik. Amennyiben a Játékszabályzat valamely kérdést nem szabályoz, úgy a hatályos jogszabályok vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.
 
 3. A Játék időtartama:

 A Játék időtartama: A Játék 2021. szeptember 14. 9:00 és 2021.szeptember 22. 8:00 között él. A lezárás után Szervezőnek nem áll módjában befogadni a pályázatokat. 

Eredményhirdetés: A nyertesek nevét Szervező a hivatalos facebook platformján hirdeti ki, 2021.szeptember 22-én, délelőtt. 
 
4. A Játék menete: 


A Játékban résztvevők Szervező facebook oldalán megosztott, megjelölt posztja alá kommentben megírják a kedvenc csokoládéjuk nevét, megosztják a posztot saját üzenőfalukon, majd feliratkoznak Szervező hírlevelére a posztban megadott linken keresztül. Mindhárom lépés elvégzése kötelező, a Játékban való részvétel feltétele. 
 
A Játék végén a Szervező véletlenszerű, online sorsolás keretében kiválasztja a nyerteseket, amiben a https://socialwinner.besocial.hu sorsolóprogram lesz segítségére. A sorsolás után Szervező leellenőrzi saját adatbázisában a feliratkozás, és a kisorsolt nyertes nyilvános üzenőfalán a megosztás teljesítését. 

Amennyiben a kisorsolt nyertes eleget tett minden részvételi kritériumnak, a győzelme érvényes. Nevét a Szervező facebook felületén közzétesszi, és e-mailben is értesíti az illetőt. 

Három nyeremény lévén három különálló sorsolást véges ez Szervező a fent leírt módon. A legkisebb pénzösszegű nyreményről sorsol először, ezt követi a második nyereménykategória sorsolása, majd a végén a fődíjé. 

 
5. Nyeremények, nyertesek


A Játékban három nyertest sorsolunk a 3. pontban leírt módon. 

Az első kisorsolt nyertes egy 5.000 Ft, a másodikat 10.000 Ft, a harmadikat 20.000 Ft értékű kupon illeti, ami online formában, egy egyedi kuponkóddal, a nyertesnek e-mailben érkezik Szervezőtől. A kupon felhasználható 2021.12.31. 23:59-ig a https://csokizzz.hu webshopon egy rendelésben. A kupon összege nem bontható fel több rendelésre. Amennyiben a rendelés összege több, mint a kupon összege, a különbözetet a Nyertes köteles kiegyenlíteni. A szállítási díjat mindhárom esetben Szervező elengedi, a rendelési felületen feltüntetett szállítási összeget a rendelés leadása után Szervező levonja, a Nyertes ingyenesen szállítással kapja kézhez a nyereménykuponból vásárolt csomagot. 
 
A nyeremény készpénzre nem váltható és nem átruházható.  A sorsolás eredményéről a Szervező Facebook oldalán az adott bejegyzéshez tett hozzászólásban és külön posztban ad hírt, valamint felveszi a kapcsolatot a nyertes Játékossal e-mail cím egyeztetés céljából. A nyereménykupont Szervező e-mailben juttatja el a nyertes Játékoshoz.

 Pótnyertesek sorsolásának jogát fenntartja magának a Szervező.
 
A nyertes nem jogosult a nyeremény átvételére, ha:

  •  bármely okból nem lehet vele felvenni a kapcsolatot;
  • nem teljesítette a játékban való részvétel feltételeit;
  •  egyértelműen bizonyítható, hogy több és/vagy hamis regisztrációval vett részt a játékban, mellyel jogosulatlan előnyre     tett szert;
  •  egyértelműen bizonyítható, hogy a játék menetét/eredményét bármilyen módon szándékosan befolyásolni próbálja;
  •  jelen részvételi szabályzat bármely további pontját megsérti.

 
 6. Nyeremények kézbesítése

 A nyeremény átvétele e-mailben zajlik, Szervező a Játékos által megadott e-mail címre egyedi kuponkódot küld, amit csak a Szervező ismer, és vállalja a felelősséget annak titokban tartásáért. A Játékosok kötelesek együttműködni a nyeremények átvétele érdekében. Amennyiben a nyeremény átvétele Szervező hatáskörén kívül álló okokból meghiúsul, a Szervezőt semmilyen felelősség nem terheli ezzel kapcsolatban. Amennyiben a kupon beváltása nem történik meg a megjelölt határidőig, annak érvényessége megyszűnik, és a Szervező nem köteles elfogadni azt. 
 
  
 7. Adatkezelés és adatvédelem


A Játékban való részvétel és az ehhez szükséges adatszolgáltatás önkéntes. Szervező a Játékosok adatait a nyereményjáték során nem kéri be, nem gyűjti és tárolja.  A hírelvélre való feliratkozás önkéntes, adatkezelési tájékoztatóban részletezett módon kezeljük a feliratkozók adatait, a leiratkozás lehetősége mindenkor elérhető.

Szervező adatkezelési tájékoztatója itt érhető el: https://csokizzz.hu/shop_help.php?tab=terms , ÁSZF itt: https://csokizzz.hu/shop_help.php?tab=terms
 
 8. Kizárás


 A Játékból kizárásra kerülnek azok a Játékosok, akik a nyereményjáték szellemével ellentétesen vesznek részt a nyereményjátékban, azzal a céllal, hogy a nyerési esélyeiket megtévesztő magatartással megnöveljék, ezzel megfosztják a nyerési esélyektől a tisztességesen játszani kívánó többi résztvevőt.  A Játékból kizárásra kerülnek azok a Játékosok, akik által a játék során megosztott tartalmak, információk az alábbi kategóriákba sorolhatók:  Vulgáris, obszcén, fenyegető, trágár, zaklató, veszélyes.  Mások jogait sértő, rágalmazás megvalósítására alkalmas, illetve rágalmazást valósít meg, hamis, jogtalan.  Kisebbségi, vallási, faji, nemzetiségi vagy szexuális hovatartozást sértő. Jogsértő: hatályos jogszabályba ütközik, bűncselekményre való felhívást, jelentkezést tartalmaz.  A jó ízlést sértő, pornográf, önkényuralmi jelképet ábrázoló képet, illetve ilyen témájú weboldalra vezető linket tartalmaz.  Szabadalmi, védjegy-, eredet megjelölés-, származásjelölés-, vagy mintaoltalmat sért.  Szerzői vagy azzal szomszédos jogokat sért.  Bevételi adatokat tesz közzé.  Erőszakos, erőszakot ábrázol.  Felhívjuk a játékosok figyelmét, hogy a Szervező fenntartja magának a jogot, hogy ilyen cselekmény észlelése esetén kizárja a Játékost a Játékból, hozzászólását figyelmeztetés nélkül törölje.

 
 9. Egyéb rendelkezések


 A Szervező fenntartja a jogot jelen részvételi szabályzat egyoldalú módosítására, a játék időtartamának egyoldalú lerövidítésére vagy meghosszabbítására, esetleges megszűntetésére és egyéb változtatásokra.  A szabályzat módosításait, illetve a Játék esetleges megszüntetéséről szóló értesítést a Szervező közzéteszi Facebook oldalán, ahol a Játék meghirdetésre került. A játékosok felelőssége, hogy nyilvánosan hozzáférhető információk segítségével ezekről a változásokról megfelelően tájékozódjanak.  A Játékban részt vevő játékosokat a nyereményekkel kapcsolatosan nem terheli személyi jövedelemadó-fizetési és/vagy illeték-fizetési kötelezettség. Ezt a nyereményjátékot a Facebook semmilyen formában nem támogatja, nem hagyja jóvá,
nem végzi, és a promóció nem kapcsolódik a Facebookhoz. A Játékosoktól kapott információkat a Lebonyolító kezeli, és nem a Facebook. A rendelkezésére álló adatok arra szolgálnak, hogy a nyereményjáték kapcsán a Lebonyolító fel tudja venni a kapcsolatot a Játékosokkal.